Vízelvezetés


A vízelvezetés minden építménynél fontos, de különösen az utak és térburkolatok esetén. A körültekintő tervezés során nagy figyelmet kell fordítani a térségi- és lokális domborzati viszonyokra, vízelvezetési szükségszerűségekre és lehetőségekre. A csapadékvizet és az olvadékvizet gyorsan és egyenletesen le kell vezetni a felületről, lefolyástalan felületek nem alakulhatnak ki!

Fontos tervezési és kiviteli szabály, hogy a szükséges lejtéseket már az úttükör kialakításakor el kell készíteni, hogy az egyes rétegek majd párhuzamos övekként valósulhassanak meg.

A szokásos térkő burkolatok esetén az útügyi szabályok ugyan 2,5%-ban határozzák meg a minimális oldal irányú lejtéseket, de ez a Téglakő elemek sajátos kivitelének köszönhetően a Téglakő útburkolatok építése esetén, ez 1,5-2 %-ra mérsékelhető. A Barabás Téglakő elemek nagy méretpontossággal és él lecsapás nélkül készülnek, így vízelvezetési szempontból is ideálisabbak a hagyományos térburkolati kiselemeknél. Vízáteresztő burkolat és alépítmény esetén az 1,5-2 % oldal irányú lejtés biztonsággal képes a tervezett és megkívánt irányokba terelni a csapadékvizeket, hó olvadékot, de vízzárási igény esetén a biztonság javára a min. 2% kialakítása javasolt.

Mivel a Téglakő útburkolatokat minden esetben szegélyek közé fektetik, ezért a kiemelt-, vagy „K”-szegélyes megoldásoknál nagy figyelmet kell fordítani a hosszirányú-, vagy szükség esetén az un. pontralejtések (csapadékcsatorna lefolyóhoz, vagy szegélyáttörésekhez vezetés) kialakítására. Ezt szintén a teljes pályaszerkezettel kell megvalósítani, nem csak a burkolat ágyazati rétegével!

A Téglakő útburkolat további előnye, hogy a színválasztéknak és a nagy fektetési szabadságnak köszönhetően, a folyókával kombinált felületek jól harmonizált megvalósítása is kivitelezhető. Ebben az esetben esztétikailag is világosan elkülöníthetőek a közlekedési- és a vízelvezetési felületegységek színben, szintben és pályaszerkezetben.