Teherbírás


A Barabás Téglakő „saját” terhelhetősége a nyomószilárdsággal jellemezhető, ami átlag ≥ 5,3 MPa (N/mm2), miközben a szabvány szerinti átlag ≥ 3,6 MPa (N/mm2). A Téglakő a pontszerű terheket teherelosztó rétegként vezeti tovább, így nem csak un. kopóréteg, de a teherviselésben is fontos szerepet játszik. A kész útburkolat rendkívül ellenálló a függőleges nyomással és a vízszintes erőkkel (például lassítás, kanyarodás) szemben.

A pályaszerkezettől elvárt terhelhetőség a földmű, vagy földmunka és úttükör teherbírási modulusával kezdődik, a szakszerűen beépített, megfelelően tömörített, terv szerinti rétegfelépítés megvalósításával létrejövő létesítmény együttes eredője.

A Téglakő burkolat teherbírását meghatározó tényezők és körülmények:

-  földmű, vagy földmunka: az építés során a töltés (réteges és gondos tömörítése!), vagy bevágás (túlmélyítéskor a töltés gondos tömörítése!) esetén egyaránt mérvadó a környezeti- és talajviszonyok azonosítása a tervezettel, eltérések esetén egyeztetés szükséges

-  úttükör: készítése során fontos körülmény, hogy az útalap megépítéséig annak állapota, különösen tömörsége ne változzon, felázás, iszapolódás ne történjen

-  alap: a tervezett anyagtípusból és rétegvastagságban, megfelelő technológiai utasítások szerint beépítve, gondosan tömörítve, technológiailag szükséges esetekben az utókezelések és megfelelő védelmek biztosítása. Ajánlott a zúzottkő (pl.: dolomit) alap.

-  ágyazati réteg: a Téglakő fektetéséhez min. 20 mm, optimálisan 30 mm vtg. finomzúzalék, vagy durvahomok ( 2-5 mm szemszerkezettel) síkba dolgozva és tömörítve

-  fektetés jellege: a 2:1 méretarányú Téglakő gazdag fektetési választékot kínál, melyek közül a választás nem csak esztétikai kérdés, hanem a burkolatszerkezeti megbízhatósági szempontokat is mérlegelni kell. Az úttengely-, vagy a térburkolaton uralkodó forgalmi irány és a Téglakő oldalainak fekvési viszonyai hatással vannak a burkolat stabilitására (csúsztatóerőkkel szemben), valamint a keréknyomás elosztására.

-  hézagolás: a Téglakő burkolat alapvetően zárt, vagy záródott un. „lock-up” hézagolású, de a hézagolás így is technológiai szükségszerűség. A hézagolás iszapmentes, jó kifolyású 1 mm alatti szemszerkezetű zúzott homokkal, vagy kvarchomokkal történik, amit a fektetés után el kell végezni.

-  tömörítés: a teljes pályaszerkezet egyes rétegeinek előírt tömörítése-, továbbá a hézagolás előtti és hézagolt burkolat felületi gumilapos vibrátorral történő tömörítése szükséges.

A pályaszerkezet alatti földmű teherbírási modulusa (E2 ≥ 50 MN/m2) mint kiindulási alapadat utal a teherbírásra, amit a megfelelően méretezett és kivitelezett rétegfelépítés tesz teljessé.