Kátyúk nélkül

A burkolt utak-, de különösen a burkolt közterületek alatt húzódnak a napról napra szaporodó közművek. Úgy a terepszint alatti vezetékek, vagy közműalagutak fektetése, mint felújítása, javítása, cseréje esetén elkerülhetetlen a burkolat bontása. Az egynemű burkolatok (aszfalt, öntött beton) bontása csak a felület homogenitásának megszakításával (átvágás, vésés, roncsolásos feltárás) végezhető el. A kiselemes burkolatok bontása egyszerű munkafolyamat, kismértékű elemsérüléssel járhat ugyan, de ez a Téglakő térkő esetében, az antikolási folyamatnak köszönhetően szinte teljesen észrevehetetlen.

A burkolt felületeken történő utólagos beavatkozások egyik legnagyobb feladatot jelentő része a helyre-, vagy visszaállítás. Ez a művelet egynemű burkolatok esetén komoly változás nélkül elkerülhetetlen, a helyreállítás nyomai meglátszódnak, és a tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy aztán ezeken a helyeken a burkolat egybefüggőségének megszűnésével elindul egy állagromlás.

A Barabás Téglakő útburkolatok egyik legfontosabb előnye, hogy a helyreállítás során, figyelemmel a várható ülepedésre és után-tömörödésre, megfelelő rátartással tökéletesen elérhető az eredeti állapot.
A másik fontos előny, hogy a kibontott Téglakő maradéktalanul visszaépíthető, újrahasznosítható!

Vizsgálattal igazolt, hogy akár 5 alkalommal felbontott, majd újra rakott Barabás Téglakő térkő is gyakorlatilag változatlan esztétikai eredményre vezet. Ez természetszerű, hiszen ezt a Téglakő térkő tervezett és kifejlesztett külső megjelenése, a gyárilag előállított antikolt kivitel eredményezi. Szándékolt a patinás jelleg új termék esetén is, amit a szakszerű bontás és újrafektetés nem befolyásol. Ha a térkő felülete zavaró, esztétikai sérülést szenved, akkor egyszerűen a Téglakő elem megfordításával folytatható a helyreállítás.

Téglakő burkolat visszaállítása bontás után:

  -  a kiemelt munkagödör szakszerű, réteges visszatöltése és tömörítése
  -  eredeti alépítmény újraépítése (alapozás, ágyazat)
  -  Téglakő térkő visszaépítése